અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઝડપાયેલા 4 આતંકવાદીઓનો શું પ્લાન હતો? જાણો છો

ઝડપાયેલા શંકાસ્પદો પાસેથી અમદાવાદથી ચેન્નઈ જવાની ટિકિટ મળી તેમની પાસેથી ૨ મોબાઈલ ફોન, તમામ ૪ … Continue reading અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઝડપાયેલા 4 આતંકવાદીઓનો શું પ્લાન હતો? જાણો છો