Western Times News

Latest News from Gujarat India

ડ્રોન ટેક્નોલોજીથી માત્ર ૨૦ મીનીટમાં ૧ હેકટર વિસ્તારમાં દવા છાંટી શકાશે

ખેતરોમાં IFFCO તરલ નેનો યુરીયાના ડ્રોન દ્વારા છંટકાવ માટેની યોજનાનો આજે ગાંધીનગર જિલ્લાના ઇસનપૂર મોટા ગામેથી રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ કરાવ્યો.

આ ટેક્નોલોજીથી માત્ર ૨૦ મીનીટમાં ૧ હેકટર વિસ્તારમાં દવા છાંટી શકાય છે. ખેડૂતોનો સમય અને ઊર્જા બચાવતી આ યોજનામાં કુલ ૧.૪૦ લાખ એકર વિસ્તાર આવરી લેવાનું સરકારનું આયોજન છે.

Copyright © All rights reserved. | Developed by Aneri Developers