Western Times News

Gujarati News , News in Gujarati , ગુજરાતી સમાચાર, Latest News

શીત લહેર દરમિયાન ખેડૂતો અને પશુપાલકોએ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી

Farming land in Jhagadia area of Gujarat

પ્રતિકાત્મક

શીતલહેરથી બચવા માટે પાટણ નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જાહેર કરાઈ માર્ગદર્શિકા

ઉત્તર ગુજરાત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં કોલ્ડ વેવની આગાહી કરવામાં આવી છે, તેથી કોલ્ડ વેવથી બચવા માટે સાવચેતીના પગલાના ભાગરૂપે નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રી દ્વારા માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. શીત લહેર દરમિયાન પાક પર જીવાત અને રોગ આક્રમણ કરે તેવી શક્યતા છે.

લાંબી ઠંડી અંકુરણ, વૃદ્ધિ, ફુલો અને ઉપજને અસર કરી શકે છે. તેથી કૃષિ માટે ખેડૂતોએ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. શીત લહેર દરમિયાન પ્રાણીઓ અને પશુધનને નિર્વાહ માટે વધુ ખોરાકની જરૂર પડે છે. કારણકે શીત લહેરો દરમિયાન ઊર્જાની જરૂરીયાત વધી જાય છે. ઢોર માટે શ્રેષ્ઠ સંવર્ધન સીઝન દરમિયાન તાપમાનમાં અતિશય ભીન્નતા પ્રજનન દર પ્રાણીઓને અસર કરી શકે છે. તેથી શીત લહેર દરમિયાન ખેડૂતો અને પશુપાલકોએ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

શીત લહેર દરમિયાન ખેડૂતોએ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

·         બોર્ડેક્સ મિશ્રણ અથવા કોપર ઓક્સી-ક્લોરાઈડનો છંટકાવ કરો

·         કોલ્ડ વેવ પછી ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ ખાતરોનો ઉપયોગ મૂળની સારી વૃદ્ધિને સક્રિય કરશે અને પાકને ઠંડીની ઈજામાંથી ઝડપથી પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.

·         ઠંડા/હિમ પ્રતિરોધક છોડ/પાક પ્રકારની ખેતી કરો

·         બારમાસી બગીચાઓમાં આંતરખેડા ઉગાડો

·         શાકભાજીનો મિશ્ર પાક, જેમ કે ટામેટા, રીંગણ જેવા ઊંચા પાક સાથે સરસવ/કબુતરના વટાણા ઠંડા પવન સામે જરૂરી આશ્રય આપશે.

·         જો પ્લાસ્ટીકનું લીલા ઘાસ ઉપલ્બ્ધ ન હોય તો, સ્ટ્રો અથવા સરકંડાના ઘાસમાંથી ખાંચો(ઝુગી) બનાવવાથી અથવા ઓર્ગેનિક મલ્ચિંગ પણ પાકને ઠંડીથી બચાવશે.

·         ખેતરની આજુબાજુ વિન્ડ બ્રેક્સ/આશ્રય પટ્ટા રોપો

·         બગીચાના પાકને થતી ઈજાને રોકવા માટે ધુમાડો આપો

પશુપાલન/પશુધન માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

·         પ્રાણીઓ સીધા ઠંડા પવનના સંપર્કમાં ન આવે તે માટે તેમના રહેઠાણને રાત્રી દરમિયાન ચારે બાજુથી ઢાંકી દો

·         ખાસ કરીને નાના પ્રાણીઓને ઢાંકવા

·         પશુધન અને મરઘાને અંદર રાખીને ઠંડા હવામાનથી બચાવો

·         પશુધનને ખોરાક આપવાની પ્રેકટીસ અને આહાર ઉમેરણોમાં સુધારો કરો

·         ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઘાસચારા અથવા ગોચરનો ઉપયોગ કરો

·         ચરબીના પૂરક પુરા પાડો-ફીડ લેવા, ખોરાક આપવો અને ચાવવાની વર્તણુક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો

·         ક્લાઈમેટ સ્માર્ટ શેડનું બાંધકામ કરો.

·         પ્રાણીઓની જાતીને પસંદ કરવી ખાસ કરીને આ પરિસ્થિતીઓ માટે યોગ્ય છે.

·         શિયાળા દરમિયાન પ્રાણીઓની નીચે સુકા સ્ટ્રો જેવી પથારીની કેટલીક સામગ્રી લાગુ કરો

Copyright © All rights reserved. | Developed by Aneri Developers