પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા તારીખ ૧૪ થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર સુધી ‘સેવા સપ્તાહ’ કાર્યક્રમ યોજાશે

આગામી ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશના લોકપ્રિય અને યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના … Continue reading પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા તારીખ ૧૪ થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર સુધી ‘સેવા સપ્તાહ’ કાર્યક્રમ યોજાશે