Western Times News

50 years of Ethical Journalism

જે.એમ.પી ગોપાલક વિદ્યા સંકુલમાં  રક્ષાબંધન કાર્યક્રમની ઉજવણી

જે.એમ.પી ગોપાલક વિદ્યા સંકુલમાં  રક્ષાબંધન કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના હાથથી બનાવેલ રાખડીઓ લાવ્યા હતા. જેમાં પ્રથમ ત્રણ ક્રમાંક મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને સર્ટીફિકેટ અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહ પૂર્વક રક્ષાબંધન કાર્યક્રમની ઉજવણી કરી.