Western Times News

Gujarati News

સુરતના બે નાયબ પોલીસ અધિક્ષકને વધારાનો ચાર્જ

સુરત, પોલીસ મહાનિર્દેશક આશિષ ભાટિયાએ સુરતના ૨ પોલીસ અધિકારીઓ માટે આદેશ રવાના કર્યા છે. પોલીસ અધિકારી જેતપુર વિભાગ, રાજકોટ ગ્રામ્યનો તેમજ વિભાગીય પોલીસ અધિકારી, જામનગર વિભાગની ખાલી પડેલી જગ્યા પર વધારાનો હવાલો સોંપ્યો છે.

વિભાગીય પોલીસ અધિકારી જેતપુર વિભાગ, રાજકોટ ગ્રામ્યની ખાલી પડેલ જગ્યા પર વધારાનો હવાલો મયુર એમ,રાજપુત, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, સુરત શહેર નાઓએ બીજાે હુકમ ના થાય ત્યાં સુધી સંભાળવાનો રહેશે.

વિભાગીય પોલીસ અધિકારી, જામનગર વિભાગ, જીલ્લો જામનગરની ખાલી પડેલ જગ્યા પર વધારાનો હવાલો જયવિરસિંહ એન.ઝલા, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, સુરત શહેર નાઓએ બીજાે હુકમ ના થાય ત્યાં સુધી સંભાળવાનો રહેશે.

ઉક્ત બન્ને અધિકારીઓએ સોંપવામાં આવેલ વધારાના ચાર્જ વાળી જગ્યાએ કેમ્પ રાખવાનો રહેશે. તેમજ સદર જગ્યાનો ચાર્જ સંભાળી તે અંગેની જાણ ગૃહ વિભાગ તથા અત્રેની કચેરી ખાતે કરવાની રહેશે.SS3KP


Read News In Hindi

Read News in English

Copyright © All rights reserved. | Developed by Aneri Developers.