Western Times News

Gujarati News

Nathdwara

મંદિરના મુખ્ય મહારાજા વિશાલ બાવાએ વડાપ્રધાનનું અભિવાદન કર્યું હતું. તેમણે વડાપ્રધાનને પરંપરાગત ફેંટા, ઉપર્ણા, રાજાઈ, પ્રસાદ અને પાન-બીડા પણ આપ્યા...

Copyright © All rights reserved. | Developed by Aneri Developers.